Welkom op Freinetschool Arker Universalis, school voor speelvogels en willenweters

Een Freinetschool is een methodeschool die volgens de pedagogie van Célestin Freinet (Frankrijk, 1896-1966) werkt. Deze pedagogie groeide op basis van de eigen klaspraktijk en ervaringsuitwisseling van Célestin Freinet met andere leerkrachten en beroemde pedagogen uit zijn tijd.

Halfweg de jaren '90 startte het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap met een eerste Freinetschool. Nu telt het GO! een 30-tal Freinet scholen, waaronder ook onze GO! Freinetschool Arker Universalis.

Kenmerkend voor een Freinetschool is het respect voor de mening en eigenheid van kinderen, ouders en medewerkers. Onze school is een coöperatieve leef- en werkplaats waar iedereen serieus wordt genomen en samen de verantwoordelijkheid draagt. De totale ontwikkeling en opvoeding van onze leerlingen is gebaseerd op gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

In een Freinetschool kan een kind gemotiveerd aan het werk, omdat hij/zij zelf mee kan kiezen en plannen.  Dit gebeurt onder begeleiding van leerkrachten/klas coachen.  De ervaringen, belevingen en interesses van de kinderen bepalen veelal de inhoud van wat aan bod komt in de klas.Onze leerkrachten gaan hier, in samenspraak met de klas,  zinvol en uitdagend mee aan de slag.  

Leren is niet opnemen wat anderen bedacht hebben, je leert pas ECHT als je kan handelen, experimenteren, exploreren,ontdekken, uitzoeken... en daar met anderen over kan reflecteren.

Célestin Freinet ontwikkelde heel wat werkvormen die deze uitgangspunten in de praktijk omzetten, ondertussen gekend als freinettechnieken.  
Freinet legde zijn idee vast in “invarianten”. Een “invariant” is een wiskundige term en betekent: een onveranderd blijvende grootheid. Invarianten zijn dus onveranderlijke basisprincipes. De dertig invarianten vertolken Freinets inzichten over de aard en reacties van het kind en over de opvoedende technieken.Wil je hier meer over weten? Lees dan zeker verder in de rubriek Freinet! Een Freinetschool is een methodeschool die volgens de pedagogie van Célestin Freinet (Frankrijk, 1896-1966) werkt. Deze pedagogie groeide op basis van de eigen klaspraktijk en ervaringsuitwisseling van Célèstin Freinet met andere leerkrachten en beroemde pedagogen uit zijn tijd.