Invarianten

Invarianten van Freinet

De aard van het kind

Invariant 1: Kind en volwassene zijn gelijk van aard.

Invariant 2: Groter zijn betekent niet noodzakelijk superieur zijn.

Invariant 3: Het gedrag van een kind op school toont de functie van zijn gestel, van zijn fysiologische en organische toestand.

De reacties van het kind

Invariant 4: Autoritaire bevelen wekken weerstand op. Niemand werkt graag op bevel.

Invariant 5: Niemand staat graag in het gelid.

Invariant 6: Niemand houdt ervan gedwongen te worden. Niet het werk maar het bevel wekt weerstand op.

Invariant 7: Zelf gekozen bezigheden geven meer voldoening (zelfs al zijn die taken soms moeilijker).

Invariant 8: Niemand werkt graag zonder te weten waartoe zijn inspanninge dient, zonder het te bereiken doel mede te kunnen beslissen.

Invariant 9: We moeten het werk motiveren.

Invariant 10: Geen schools gedreun meer.

Invariant 10 bis: Ieder mens wil slagen. De mislukking remt en breekt het enthousiasme.

Invariant 10 ter: Het werk, niet het spel is de natuurlijke bezigheid van het kind.

Opvoedende technieken

Invariant 11: Het experimenteel zoeken is de normale, natuurlijke en universele weg tot verwerving.

Invariant 12: Het geheugen heeft slechts waarde wanneer het het experimenteel zoeken dient en zo werkelijk in dienst staat van het leven.

Invariant 13: Regels en wetten moeten het resultaat zijn van ervaring, waarneming en onderzoek. Zoniet dan zijn het maar waardeloze formules.

Invariant 14: Intelligentie is geen gave die alleen op eigen kracht teert, onafhankelijk van de andere vitale elementen in het individu.

Invariant 15: De school cultiveert een abstracte vorm van intelligentie die zich - ver van de levende werkelijkheid - voedt met woorden en ideeën vastgelegd door het geheugen.

Invariant 16: Een kind luistert niet graag naar "ex cathedra"lessen.

Invariant 17: Van levend, functioneel werk wordt een kind niet moe.

Invariant 18: Niemand - kind noch volwassene - houdt van controle en sancties, die steeds kwetsen vooral wanneer ze publiekelijk gebeuren.

Invariant 19: Cijfers en klasseringen zijn fout.

Invariant 20: Praat zo weinig mogelijk.

Invariant 21: Kinderen houden niet van kuddewerk. Ze verkiezen individueel werk of groepswerk binnen een eigen werkgemeenschap.

Invariant 22: Orde en discipline zijn noodzakelijk in de klas.

Invariant 23: Straffen zijn altijd fout. Zij zijn vernederend voor iedereen en bereiken nooit het beoogde doel. Zij zijn hoogstens een noodoplossing.

Invariant 24: Het nieuwe schoolleven veronderstelt een schoolcoöperatieve d.w.z. het beheer door de "gebruikers" - de leerkracht inbegrepen - van het leven en het werk in de klas.

Invariant 25: Overbevolkte klassen zijn altijd pedagogisch fout.

Invariant 26: Grote schoolcomplexen leiden tot het anoniem naast elkaar leven van leerkrachten en leerlingen. Ze belemmeren de opvoeding en zijn dus fout.

Invariant 27: De democratie van morgen wordt voorbereid door de democratie op school. Een autoritair schoolregime kan geen democratische burgers vormen.

Invariant 28: Men kan slechts opvoeden in waardigheid. Dat de leerkrachten de leerlingen respecteren en de leerlingen eerbied hebben voor de leerkrachten is een van de eerste voorwaarden tot schoolvernieuwing.

Invariant 29: De pedagogische vernieuwing is een element van de maatschappijvernieuwing. De reactie ertegen is evenzeer een element van sociale en politieke reactie en is niet te vermijden.

Invariant 30: Om vooruit te komen moet men geloven in 't leven, in ieders toekomst.